הגיל הרך בשחקים - מנהלת שירלי יצחק

 

"לחוויות המוקדמות שחווה הילד בסביבת גידולו יש השפעה חשובה על התפתחותו.
השפעת ההורים איננה בלעדית. גם מבוגרים או ילדים אחרים הנמצאים במגע קבוע עם הילד משפיעים מאוד על התפתחותו. יתר על כן, גם לקהילה שבה גדל הילד יש השפעה על התפתחותו ..."
(רוזנטל, גת וצור, 2008).

 

מתוך הבנה כי תחושת הביטחון והאמון של הילד, המשמעותיות מאוד להתפתחותו, מתאפשרות בצורה מיטבית כאשר תחושת הקהילתיות גבוהה ומתוך הכרה במחקרים שנערכו בעולם בהם נמצא כי תכניות המיישמות תפיסה קהילתית בגיל הרך מועילות יותר מכל דגם ותפיסה אחרת.. נערכנו, ב"שחקים עפולה" לקיים שיתופי פעולה ולהרחיב את הממשקים העירוניים בכדי להציע, לבסס ולקיים מסגרות חינוך מיטביות עבור ילדי הגיל הרך בעיר.

 

כפי שתוכלו לראות בחוברת זו, מסגרות החינוך שלנו הן בליווי של מיטב הגופים הפדגוגיים כדוגמת המעון החדש שנפתח ברובע יזרעאל, רשת המשפחתונים העירונית הותיקה ואף הפעילות העשרתית, הסדנאות והחוגים "בבית לגדול טוב".

 

זאת למען ימצא כל תושב את המסגרת המתאימה לו וייהנה מהיצע איכותי ומקצועי השם את רווחת הילד במרכז.

 

בברכת שנת פעילות פורייה, חינוכית ומעשירה.

 

img