טפסים

תקנון משתתפי חוגים שנת הפעילות תשפ"א – 2021

אישור משתתף / הורים:
חתמו כאן
אישור צילום

התקנון

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים: 

 1. משתתף בחוגים והפעילויות של "שחקים" עפולה יחשב "כרשום" רק לאחר תהליך ההרשמה  וסיום נוהל התשלום.
 2. במידה והמשתתף מצוי בחובה עבור השתתפותו בפעילויות בשנה הקודמת, הרשמתו תאושר רק לאחר הסדרת החוב, במידה וצובר המשתתף חוב במהלך השנה, השתתפותו תופסק עד להסדרת החוב.
 3. התחלת הפעילות בחוג מותנית בתשלום לכל השנה מראש ובפריסת תשלומים שווים (ללא ריבית והצמדה). ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי, בהוראת קבע בנקאית, בשיקים ובמזומן.
 1. אין אפשרות לתשלום במזומן מידי חודש (ניתן לשלם במזומן מראש על כל השנה).
 2. שיק חוזר יישא עמלת בנק שתושלם ע"י המשתתף בסך 30 ₪ .
 3. "שחקים" עפולה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכנית החוג/פעילות. כמו כן רשאית הרשת להפסיק את השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או בשל הפרת משמעת.
 1. בימי חג ומועד ובימים מיוחדים, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה אין החזרי תמורה,  בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשות ולכן לא יהיו החזרים בגין חופשים אלו.
 2. חוג/ פעילות שבוטלו עקב הנחיות משרד הבריאות,  מז"א או כוח עליון, יושלמו במועדים אחרים.
 3. החל משעת סיום החוג/פעילות, הילדים באחריות הוריהם בלבד.
 4. נהלי ביטול השתתפות:
 • על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש לחתום על טופס ביטול השתתפות ולמסור במזכירויות הרשת.
 • יש להודיע על ביטול החוג עד ל20 לכל חודש. הפסקת התשלום תחל מהחודש שאחריו.
 • אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
 • החל מתאריך 1.3.2021 – לא יבוצעו החזרים.
 • משתתף שייעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב וכיו"ב, לא יקבל את תמורת הפעילות שהחסיר.
 1. הנחות יינתנו בהתאם לנהלי ועדת הנחות וע"פ החלטות הוועדה. טופס בקשה להנחה ניתן למלא ולהגיש במזכירויות הרשת.

סמנו V ליד "אני לא רובוט"