חיפוש באתר

טפסים

הצהרת הורים חוג /פעילות מתנ"ס שחקים (מרכזים לקהילה והתחדשות שכונות בע"מ)

לשימוש הנהלת המתנ"ס
אני מצהיר בזאת כי
(יש לצרף אישור רפואי המאשר השתתפות הילד בפעילות).
הריני מאשר/ת שקראתי ואני מסכים/ה לכל הכתוב בהצהרת הורים
חתמו כאן
*הערות – לשימוש הנהלת המתנ"ס

התקנון

אישור והתחייבות:

• באחריות ההורים להביא את הילד לפעילות ולאסוף אותו בתום הפעילות.

• אנו מאשרים לצלם את בננו\בתנו במסגרת הפעילות ולהשתמש בתמונה לצורכי המתנ"ס בלבד.

• הנהלת המתנ"ס רשאית להרחיק ילד\ה עקב בעיות משמעת חריגות – לאחר מתן הזהרה מוקדמת

• הנהלת המתנ"ס אינה אחראית על ציוד שנעלם \ אבד.

• במקרה של הפסקת הפעילות מעל שבועיים מסיבה רפואית יש להגיש אישור רפואי מצורף לטופס הפסקת פעילות.

• התשלום לחוג\פעילות הוא לכל השנה בחלוקה לחודשים, כמו כן יחויב השיעור הראשון{ניסיון}

• במקרה של ביטול עסקה תיגבה עמלה על כל צ'ק 50 ₪ ועל כרטיס אשראי חד פעמי 30 ₪ .

• יש להסדיר תשלום עד השיעור השני

• לא ניתן לבצע הפסקה/ ביטול של חוג / פעילות החל מתאריך 1.3

• ביטול פעילות יתבצע מול מזכירויות שחקים בלבד ויהיה בתוקף מרגע ההודעה וחתימה על טופס ביטול

• אנו מאשרים למתנ"ס לשלוח לנו חומר פרסומי.

הריני מאשר/ת שקראתי ואני מסכים/ה לכל הכתוב בהצהרת הורים


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות