חיפוש באתר

טפסים

תקנון והצהרת בריאות - חוג לכל ילד תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

נרשמים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

 

שם הילד/ה
אני מצהיר/ה בזאת כי
יש לפרט את סוג המגבלה
איש קשר לשעת חירום
שם מלא

התקנון

1 .שנת הפעילות תשע"ח במתנ"ס תחל 15 בחודש אוקטובר 2018 ותסתיים ב 30 בחודש יוני 2019
למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
2 .הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית והתשלום הינו 100 ₪ לכל התקופה .
3 .פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.
4 .מפעיל החוג עושה ככל יכולתו לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו. יחד עם זאת יהיה
רשאי, על פי שיקול דעתו, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
5 .משתתף רשאי להחליף חוג פעם אחת עד תאריך ה – 15.12.2018
6 .מפגש שיבוטל ע"י הגוף המפעיל יוחזר במועד אחר.
ביטול השתתפות:
בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו לאחר מילוי טופס מתאים ויאושרו בהתאם כללים הבאים:
 בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב למדריך החוג.
 ביטול חוג וקבלת החזר כספי יתאפשר עד לתאריך 15.11.2018 לאחר תאריך זה לא יהיה החזר כספי.
ביטוח
לידיעתכם: פעיל שאינו משלם עבור השתתפות בחוג לא יוכל להמשיך את השתתפותו.

אישור והתחייבות
* באחריות ההורים להביא את הילד לפעילות ולאסוף אותו מהמתנ"ס/קאנטרי/ביה"ס בתום הפעילות
* אנו מאשרים להנהלת המתנ"ס לצלם את בננו/בתנו במסגרת הפעילות ולהשתמש
בתמונה לצורכי המתנ"ס.
* הנהלת המתנ"ס רשאית להרחיק ילד/ה עקב בעיות משמעת חריגות.
* אנו ממליצים לא להגיע עם דברי ערך לפעילות החוג (כסף, פלאפונים, תכשיטים ועוד...)
הנהלת המתנ"ס אינה אחראית על ציוד שנעלם/אבד.
* במקרה של הפסקת הפעילות מעל שבועיים מסיבה רפואית יש להגיש את הטפסים
מצורפים לטופס ההחזר.
* התשלום לחוג/פעילות הוא לכל השנה בחלוקה לחודשים.
* במקרה של אי הסדרת התשלום כפי שנקבע תיפסק פעילות הילד/ה.


צרו קשר:
  • שחקים עפולה
  • קפלן 6
  • עפולה
  • 046591005
  • פקס: 046528798
מתנסנט חוגים