"בית חינוך"

לשנת פעילות תשפ"ד

תגבור לימודי | העשרה | חוגים | הזנה איכותית

במסגרת שיתוף הפעולה בין מינהל החינוך, מחלקת הספורט ורשת המרכזים הקהילתיים בעפולה, הוחלט על הפעלת תוכנית "בית חינוך" כמסגרת חינוכית אינטגרטיבית לתלמידי בתי הספר היסודיים.
התוכנית השנתית תיושם על ידי צוותי החינוך של בתי הספר ותבוקר ותפוקח על ידי מינהל החינוך והצוות המקצועי של רשת המרכזים הקהילתיים בעפולה. זאת, בהתאם לחזון העירוני להפעלת מערכת אחת, הפועלת כרצף חינוכי משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים ומאפשרת לימודי העשרה, הרחבה והעמקת הידע ומתן הזדמנויות שוות בחינוך ובפנאי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשחקים עפולה